Členská schůze MO ČSSD ve Slavkově u Brna

Dne 11.4.2013 se uskutečnila v Zámecké vinárně naše další členská schůze MO ČSSD Slavkov u Brna samozřejmě i předsedou strany panem Mgr. Bohuslavem Sobotkou. Opět panovala atmosféra v příjemném duchu. Probírala se řada věcí jako například plánování akcí pro děti i pro dospělé na letošní rok, také se diskutovalo o úspěšném 37. sjezdu ČSSD v Ostravě, v neposlední řadě se probíralo jak řešit různé problémy co se týče fungování města a spousta dalších neméně důležitých věcí.